Nieuws

Sportmassage vergoed door de zorgverzekering!

Bij de zorgverkeraars FBTO en Zilveren Kruis kun je sinds kort ook sportmassage vanuit je aanvullende verzekering vergoed krijgen. Dit geldt alleen voor behandelingen bij SCAS gecertificeerde sportmasseurs. En het goede nieuws is: Fysio & Massage Centrum Joure is (als één van de weinige in Friesland) SCAS gecertificeerd!

Dit is wat beide verzekeraars aanbieden:

FBTO
Als je de module ‘Conditie en fitheid’ aan hebt staan dan krijg je met deze module maximaal € 150 per kalenderjaar vergoed. Je kunt de module op elk gewenst moment van het jaar aanzetten. Zet je tijdens het jaar een aanvullende module aan? Dan gaat deze module altijd in op de 1e van de volgende maand. Vanaf dat moment kun je de module direct gebruiken. En ga je dus ook premie betalen. Zet je bijvoorbeeld in augustus de module aan. Dan gaat de module 1 september in. Je kunt vanaf 1 september de module gebruiken.

Zilveren Kruis
Wil je naar de sportmasseur? Bij Zilveren Kruis krijgt je hiervoor mogelijk een vergoeding via je collectiviteit of aanvullende verzekering. De vergoeding is echter nog erg laag, 50% van de kosten tot een maximum van €50 per kalenderjaar. En het blijkt dat dit voornamelijk om topsporters gaat en de vergoeding dus erg laag is. Wil je weten of jij hiervoor in aanmerking komt met jouw verzekering? Neem dan contact op met Zilveren Kruis (071 751 00 52).

Het goede nieuws is: Het begin is er! Hopelijk volgen er meer zorgverzekeraars en gaan de vergoedingen in de komende jaren verder omhoog. Ik ben vooral blij met de toekenning van het SCAS-certificaat dat je niet zomaar krijgt!

Wat is SCAS?
De SCAS is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident bij de medische begeleiding van topsporters. De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, van producten en van opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaam- heid van de beroepsoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Bij certificering van instellingen gaat het om criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en diensten te kunnen leveren volgens een vastge- steld kwaliteitsniveau.’
BRON: SCAS. MEER INFORMATIE: WWW.SCASCERTIFICERING.COM